האתר הוקם ומתוחזק ע"י דוד אברמוב DAVID-AVRAMOV.COM
ידיד המשפחה
לזכרה ומורשתה של רפאלה שושנה שפורר

האתר בנוי כאתר דינמי בו יוכנסו תמונות מכתבים סיפורים מהמשפחה והמכירים
יהי זכרה ברוך