בעתיד תפתח תערוכה בה יוצגו יצירותיה של רפאלה
היצירות ימכרו במכירה פומבית והמחיר ההתחלתי לכל יצירה יהיה 1000 דולר

מעשר יועבר לנזקקים שיופיעו במאגר הנזקקים העולמי בעמותת גיב פור יו
GIVE4U.ORG
היתרה תועבר לקרן שתשמש את בני המשפחה למימוש רצונותיה של רפאלה  בחייה


When you click on a picture you get a picture on the bottom left that has a number that identifies the image so you will select the image you want to purchase

בלחיצה על תמונה מקבלים תמונה שבצד שמאל למטה יש מספר שמזהה את התמונה כך תבחרו את התמונה שברצונכם לרכוש


In the future, an exhibition will open in which Raffala's works will be exhibited
​The works will be sold at auction and the starting price for each piece will be $ 1,000 10% will be transferred to the needy, who will appear in the world's needy database at the Gibor Poro Association GIVE4U.ORG The balance will be transferred to a fund that will be used by the family members to fulfill Raffala's wishes in her life

מכירה פומבית